#4052

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +15 n4 đồ +13 khảm 2d 3d, cánh +19 5,8% nộ +27 kl – max 12% stđ, pet cú lv21 cs max 128 tl, mđ cam +8 dòng tl % máu % hồi máu +1 knpt % khiên ma thuật ẩn 9, 41đ tặng ngọc, 319 vé buôn, 1k3 tt + 5k3 klvt, 75 đục lv1, nhiều nl mđ c3, tóc 100n

1,150,000 CARD
920,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +15 n4 đồ +13 khảm 2d 3d, cánh +19 5,8% nộ +27 kl – max 12% stđ, pet cú lv21 cs max 128 tl, mđ cam +8 dòng tl % máu % hồi máu +1 knpt % khiên ma thuật ẩn 9, 41đ tặng ngọc, 319 vé buôn, 1k3 tt + 5k3 klvt, 75 đục lv1, nhiều nl mđ c3, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ