#4060

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 120 - cánh +22 nộ 3%

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn +13 khảm 3d, cánh +22 7,4% nộ - cao 15% stđ +29 kl, 381đ ct, pet dơi max lv29 cs max 128 tl, mđ tím +6 2d stđ, 22đ tặng ngọc, 3k2 bvl, 180 lửa, 11k4 tt đập đồ, hành trang x3, 503 vé buôn, 156 đục lv1 + 27 đục lv2, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n

850,000 CARD
680,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 120 - cánh +22 nộ 3%

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn +13 khảm 3d, cánh +22 7,4% nộ - cao 15% stđ +29 kl, 381đ ct, pet dơi max lv29 cs max 128 tl, mđ tím +6 2d stđ, 22đ tặng ngọc, 3k2 bvl, 180 lửa, 11k4 tt đập đồ, hành trang x3, 503 vé buôn, 156 đục lv1 + 27 đục lv2, 1 tóc 100n + 1 tóc 50n

Tài khoản liên quan

Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
216,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
96,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
680,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
176,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv28 cs 72...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ