#4089

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 96 - chicken vv, còn 502 ngọc

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 59, có giáp chicken vv, vk +13 đồ +13, cánh +15 6% nộ - cao +22 tt, pet cú lv25 cs max 128 tl, mđ cam +7 2d stđ +1 kntc % giảm stđ % giảm kháng tất cả, 61 vé buôn, hành trang x3, 1k6 tt đập đồ, 2v đá 3 màu, 31 đục lv1 + 11 đục lv2, 47 lửa, 1 trứng pet, còn 502 ngọc, km 1tr3 vàng

800,000 CARD
640,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 96 - chicken vv, còn 502 ngọc

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 59, có giáp chicken vv, vk +13 đồ +13, cánh +15 6% nộ - cao +22 tt, pet cú lv25 cs max 128 tl, mđ cam +7 2d stđ +1 kntc % giảm stđ % giảm kháng tất cả, 61 vé buôn, hành trang x3, 1k6 tt đập đồ, 2v đá 3 màu, 31 đục lv1 + 11 đục lv2, 47 lửa, 1 trứng pet, còn 502 ngọc, km 1tr3 vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ