#4105

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 65

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Quần +12, pet dơi, mđ +1 % máu, 9đ tặng ngọc, hành trang x2

70,000 CARD
56,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 65

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Quần +12, pet dơi, mđ +1 % máu, 9đ tặng ngọc, hành trang x2

Tài khoản liên quan

Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +7 3,4% n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt xtđ 58, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 105
Đệ Tử:
320,000đ
Vk +13, mđ +3, có nhẫn psb 55 +13,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 54
Đệ Tử: Không
56,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt std 82 mđ cam +7, vk +12 đồ 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 100 - mề cam +8
Đệ Tử:
720,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ