#4108

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 88

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +13, cánh +9 3,8% nộ, pet cú lv18 cs 85 tl, mđ cam +6 % máu % hồi máu % xg % giảm kháng tất cả ẩn 8, 39đ tặng ngọc, 64 vé buôn, hành trang x3, 27 lửa, 493 bvl, hành trang x3, 60 vé mê cung, tóc 100n, km 4tr7 vàng

320,000 CARD
256,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 88

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +13, cánh +9 3,8% nộ, pet cú lv18 cs 85 tl, mđ cam +6 % máu % hồi máu % xg % giảm kháng tất cả ẩn 8, 39đ tặng ngọc, 64 vé buôn, hành trang x3, 27 lửa, 493 bvl, hành trang x3, 60 vé mê cung, tóc 100n, km 4tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ