#4112

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 99 - ig đẹp, săn boss, k6

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 váy +15 đồ +13 cs cao khảm oke, cánh +13 5,6% nộ - cao 6% stvl – max, pet cú cs 123 tl 112 tt, mđ cam +7 2d st % bỏng lạnh, 44 vé mê cung, nhiều kẹo pet, 28 đục lv1, 10 sách exp

600,000 CARD
480,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 99 - ig đẹp, săn boss, k6

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, vk +13 váy +15 đồ +13 cs cao khảm oke, cánh +13 5,6% nộ - cao 6% stvl – max, pet cú cs 123 tl 112 tt, mđ cam +7 2d st % bỏng lạnh, 44 vé mê cung, nhiều kẹo pet, 28 đục lv1, 10 sách exp

Tài khoản liên quan

Có đt xtđ 58, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 105
Đệ Tử:
320,000đ
Vk +13, mđ +3, có nhẫn psb 55 +13,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 54
Đệ Tử: Không
56,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt std 82 mđ cam +7, vk +12 đồ 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 100 - mề cam +8
Đệ Tử:
720,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ