#4113

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116 - có skill 11x

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Có skill 11x, vk +13 đồ 12 13, cánh +10 5% nộ - cao +18 kl, pet lv29 cs 123 tl – cao, mđ +1, 2k8 hs, 32k tt + 5k4 klvt đập đồ, hành trang x3, 36 vé mê cung, tóc 50n

400,000 CARD
320,000 ATM

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 116 - có skill 11x

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Có skill 11x, vk +13 đồ 12 13, cánh +10 5% nộ - cao +18 kl, pet lv29 cs 123 tl – cao, mđ +1, 2k8 hs, 32k tt + 5k4 klvt đập đồ, hành trang x3, 36 vé mê cung, tóc 50n

Tài khoản liên quan

Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt std 82 mđ cam +7, vk +12 đồ 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 100 - mề cam +8
Đệ Tử:
720,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ