#4117

Hiệp Sĩ Online

Sever: Kì Lân

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 96

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12 đồ 12, cánh +11 5,2% nộ - cao +19 kl, pet cú lv16 cs 61 tl, mđ +4 dòng tt % máu % pst, 19đ tặng ngọc, 680 hs, 2k2 tt + 1k2 klvt đập đồ, hành trang x3, 2 đục lv2 + 3 đục lv3, 2v đá 3 màu, 1 trứng pet, tóc 50n

270,000 CARD
216,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Kì Lân

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 96

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Vk +12 đồ 12, cánh +11 5,2% nộ - cao +19 kl, pet cú lv16 cs 61 tl, mđ +4 dòng tt % máu % pst, 19đ tặng ngọc, 680 hs, 2k2 tt + 1k2 klvt đập đồ, hành trang x3, 2 đục lv2 + 3 đục lv3, 2v đá 3 màu, 1 trứng pet, tóc 50n

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
360,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ