#4124

Hiệp Sĩ Online

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 125 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt cb 81 cánh +10, có skill 11x đã nâng +1, tóc vv, vk +15 tổng 9 món +15 1 món +14 đồ +13 cs cao khảm ngon, cánh +22 7,4% nộ - cao, 330đ ct, pet dơi max lv29 cs max 3d 128, mđ cam +8 2d st % hồi máu % xg % bỏng lạnh % tàng hình, 63đ tặng ngọc, 24k5 bvl, 30k2 tt + 5k2 klvt đập đồ, hành trang x3, 140 đục lv1 + 30 đục lv2, nhiều nl mđ, áo khảm 1v n5, 2 tóc 100n, còn 24 ngọc, km 3tr7 vàng

2,100,000 CARD
1,680,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Nhân Mã

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 125 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt cb 81 cánh +10, có skill 11x đã nâng +1, tóc vv, vk +15 tổng 9 món +15 1 món +14 đồ +13 cs cao khảm ngon, cánh +22 7,4% nộ - cao, 330đ ct, pet dơi max lv29 cs max 3d 128, mđ cam +8 2d st % hồi máu % xg % bỏng lạnh % tàng hình, 63đ tặng ngọc, 24k5 bvl, 30k2 tt + 5k2 klvt đập đồ, hành trang x3, 140 đục lv1 + 30 đục lv2, nhiều nl mđ, áo khảm 1v n5, 2 tóc 100n, còn 24 ngọc, km 3tr7 vàng

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ