#4132

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 86 - cánh với pet ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, tóc vv, vk +12 váy +13, cánh +17 7,4% nộ - max 10% stvl +25 kl, pet cú lv27 cs gần max 3d 128, mđ +6 2d stvl, hành trang x3, 8k6 hs, 273 vé buôn, 428 lửa, 11k8 tt + 14k klvt đập đồ, 108 vé mê cung, 64 đục lv1 + 35 đục lv2, 2k1 cân đẩu vân

575,000 CARD
460,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 86 - cánh với pet ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, tóc vv, vk +12 váy +13, cánh +17 7,4% nộ - max 10% stvl +25 kl, pet cú lv27 cs gần max 3d 128, mđ +6 2d stvl, hành trang x3, 8k6 hs, 273 vé buôn, 428 lửa, 11k8 tt + 14k klvt đập đồ, 108 vé mê cung, 64 đục lv1 + 35 đục lv2, 2k1 cân đẩu vân

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
360,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ