#4134

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt cánh +16 mđ cam +7, cưỡi sói 8 tỉ, có skill 11x & tóc vv, vk +15 khảm n4 tổng 5 món +15 1 món +14 đồ +13 cs cao khảm ngon, cánh max +30 8% nộ +1 knpt +36 kl 18% máu 2% né, pet cú max lv29 cs max 4d 128, mề cam +10 2d stđ % hồi máu % né % xg +1 knpt, 27đ tặng ngọc, hành trang x3, 25k4 bvl, 14k2 hs, 19k3 tt + 5k9 klvt đập đồ, 688 lửa, mề cam +7 2d st % giáp hắc ám, 1k1 vé buôn, 362 đục lv1 + 142 đục lv2 + 40 đục lv3, 139 vé mê cung, tóc 100n, còn 11 ngọc

5,750,000 CARD
4,600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt cánh +16 mđ cam +7, cưỡi sói 8 tỉ, có skill 11x & tóc vv, vk +15 khảm n4 tổng 5 món +15 1 món +14 đồ +13 cs cao khảm ngon, cánh max +30 8% nộ +1 knpt +36 kl 18% máu 2% né, pet cú max lv29 cs max 4d 128, mề cam +10 2d stđ % hồi máu % né % xg +1 knpt, 27đ tặng ngọc, hành trang x3, 25k4 bvl, 14k2 hs, 19k3 tt + 5k9 klvt đập đồ, 688 lửa, mề cam +7 2d st % giáp hắc ám, 1k1 vé buôn, 362 đục lv1 + 142 đục lv2 + 40 đục lv3, 139 vé mê cung, tóc 100n, còn 11 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ