#4139

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 124 - lôi đài

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, có skill 11x, vk +15 đồ 12 13, cánh +18 6,6% nộ - cao, pet cú max lv29 cs max 128 tl, pet cú max lv29 cs max 128 tl, mề cam +7 2d stđ dòng kl +1 kntc, 7k9 bvl, 1k9 hs, 80 lửa, 13k1 tt đập đồ, hành trang x3, 210 đục lv1 + 52 đục lv2, 119 vé buôn, tóc 100n, còn 32 ngọc

1,025,000 CARD
820,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 124 - lôi đài

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt, có skill 11x, vk +15 đồ 12 13, cánh +18 6,6% nộ - cao, pet cú max lv29 cs max 128 tl, pet cú max lv29 cs max 128 tl, mề cam +7 2d stđ dòng kl +1 kntc, 7k9 bvl, 1k9 hs, 80 lửa, 13k1 tt đập đồ, hành trang x3, 210 đục lv1 + 52 đục lv2, 119 vé buôn, tóc 100n, còn 32 ngọc

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ