#4179

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 118

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Mua acc thành công

800,000 CARD
640,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 118

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Mua acc thành công

Tài khoản liên quan

Vk +12, pet cú lv24 cs 26 tl, mđ +4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13, pet cú lv19...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 100 - còn 73 ngọc
Đệ Tử:
160,000đ
Vk +13 đồ 13, cánh +12 4,4% nộ 5% s...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 113
Đệ Tử: Không
380,000đ
Có đt xt 79, cưỡi sư tử 16 tỉ, vktt...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài, nick ngon
Đệ Tử:
1,060,000đ
Có đt xtđ 78 ngon, vk +15 đồ +13, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92 - vk +15, cánh nộ 3
Đệ Tử:
400,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 117 - có skill 11x
Đệ Tử: Không
380,000đ
Có đt xtđ 78, cưỡi sư tử 16 tỉ, vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
Đệ Tử:
380,000đ
Có đt & skill 11x, vk +14 đồ 12 13,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 119 - vk+14, skill 11x
Đệ Tử:
720,000đ