#4191

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x, cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +15 n4 tổng 5 món +15 khảm ngon, cánh +30 8% nộ 22% stđ, pet cú max lv29 max 4d 128, mđ cam +10 2d stđ % hồi máu % né % xg +1 knpt, 32đ tặng ngọc, nhiều vật phẩm, hành trang x3, 1166 vé buôn, 40 đục lv3, tóc 100n

5,250,000 CARD
4,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x, cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +15 n4 tổng 5 món +15 khảm ngon, cánh +30 8% nộ 22% stđ, pet cú max lv29 max 4d 128, mđ cam +10 2d stđ % hồi máu % né % xg +1 knpt, 32đ tặng ngọc, nhiều vật phẩm, hành trang x3, 1166 vé buôn, 40 đục lv3, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
360,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ