#4196

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 111

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk +14 nhẫn +13 khảm 3d, cánh +8 gốc 3% nộ, pet cú lv16 cs 117 tl – cao, mề tím +6 2d st % hồi máu, 22đ tặng ngọc, hành trang x2, 2 vé cánh bang, tóc 100n

450,000 CARD
360,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 111

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk +14 nhẫn +13 khảm 3d, cánh +8 gốc 3% nộ, pet cú lv16 cs 117 tl – cao, mề tím +6 2d st % hồi máu, 22đ tặng ngọc, hành trang x2, 2 vé cánh bang, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
260,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
700,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ