#4206

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 84 - lôi đài, nick ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xt 79, cưỡi sư tử 16 tỉ, vktt c4 +15 khảm n4 nhẫn tt c4 +15 khảm 3d, cánh +16 5,2% nộ +23 kl, pet cú max lv29 cs max 128 tl 119 tt 107 kl, giáp chicken vv, mđ cam +8 2d stvl dòng tl % xg +1 knpt % giảm stđ, 89đ tặng ngọc, 3k3 hs, 3k8 bvl, 18k9 tt + 7k7 klvt đập đồ, hành trang x3, 406 vé buôn, 1 thẻ bạc, 38 đục lv1 + 24 đục lv2 + 5 đục lv3, 2 tóc 100n, còn 60 ngọc, km 4tr1 vàng

1,325,000 CARD
1,060,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 84 - lôi đài, nick ngon

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xt 79, cưỡi sư tử 16 tỉ, vktt c4 +15 khảm n4 nhẫn tt c4 +15 khảm 3d, cánh +16 5,2% nộ +23 kl, pet cú max lv29 cs max 128 tl 119 tt 107 kl, giáp chicken vv, mđ cam +8 2d stvl dòng tl % xg +1 knpt % giảm stđ, 89đ tặng ngọc, 3k3 hs, 3k8 bvl, 18k9 tt + 7k7 klvt đập đồ, hành trang x3, 406 vé buôn, 1 thẻ bạc, 38 đục lv1 + 24 đục lv2 + 5 đục lv3, 2 tóc 100n, còn 60 ngọc, km 4tr1 vàng

Tài khoản liên quan

Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ