#4207

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 92 - vk +15, cánh nộ 3

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 78 ngon, vk +15 đồ +13, cánh +8 4,6% nộ - cao, pet cú lv18 cs 119 tl – cao, mđ cam +7 2d stđ dòng tl % xg ẩn 8, 21đ tặng ngọc, 4k3 hs, 8k3 tt + 6k4 klvt đập đồ, hành trang x3, 127 vé buôn, 34 lửa, còn 16 ngọc

500,000 CARD
400,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 92 - vk +15, cánh nộ 3

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt xtđ 78 ngon, vk +15 đồ +13, cánh +8 4,6% nộ - cao, pet cú lv18 cs 119 tl – cao, mđ cam +7 2d stđ dòng tl % xg ẩn 8, 21đ tặng ngọc, 4k3 hs, 8k3 tt + 6k4 klvt đập đồ, hành trang x3, 127 vé buôn, 34 lửa, còn 16 ngọc

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
260,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
700,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ