#4216

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 119 - vk+14, skill 11x

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x, vk +14 đồ 12 13, cánh +14 4,8% nộ, pet cú max lv29 cs max 128 tl 121 kl 110 sm, 870đ ct, mđ tím +6 2d stl % thủ, 161đ tặng ngọc, 4k6 bvl, 191 lửa, 2k9 hs, 2k6 tt + 2k8 klvt đập đồ, hành trang x3, 90 đục lv1 + 12 đục lv2 + 4 đục lv3, nhiều kẹo pet, tóc 100n

900,000 CARD
720,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Chiến Binh

Level: 119 - vk+14, skill 11x

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x, vk +14 đồ 12 13, cánh +14 4,8% nộ, pet cú max lv29 cs max 128 tl 121 kl 110 sm, 870đ ct, mđ tím +6 2d stl % thủ, 161đ tặng ngọc, 4k6 bvl, 191 lửa, 2k9 hs, 2k6 tt + 2k8 klvt đập đồ, hành trang x3, 90 đục lv1 + 12 đục lv2 + 4 đục lv3, nhiều kẹo pet, tóc 100n

Tài khoản liên quan

Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ