#4240

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 119 - vk +14, có bão độc

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x bão độc, vk +14 n4 đồ +13 khảm oke, cánh +16 5,2% nộ 9% stđ +24 kl – max, pet cú max lv29 cs max 128 tl 121 kl 100 sm, mđ tím +7 2d stđ % máu % hồi máu % stas, 30đ tặng ngọc, 212 vé buôn, 15k6 tt + 5k8 klvt đập đồ, hành trang x3, nhiều nl mđ & kẹo pet, mđ tím +2 không khoá, 162 đục lv1 + 29 đục lv2, 155 lửa, còn 367 ngọc, 2 tóc 100n

1,150,000 CARD
920,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Phượng Hoàng

Trường Phái: Sát Thủ

Level: 119 - vk +14, có bão độc

Đệ Tử:

Nổi bật: Có đt & skill 11x bão độc, vk +14 n4 đồ +13 khảm oke, cánh +16 5,2% nộ 9% stđ +24 kl – max, pet cú max lv29 cs max 128 tl 121 kl 100 sm, mđ tím +7 2d stđ % máu % hồi máu % stas, 30đ tặng ngọc, 212 vé buôn, 15k6 tt + 5k8 klvt đập đồ, hành trang x3, nhiều nl mđ & kẹo pet, mđ tím +2 không khoá, 162 đục lv1 + 29 đục lv2, 155 lửa, còn 367 ngọc, 2 tóc 100n

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
260,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
700,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ