Tất cả
Có đt & skill 11x, cưỡi sư tử 16 tỉ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP
Đệ Tử:
4,200,000đ
Có đt xt 79, cưỡi sư tử 16 tỉ, vktt...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài, nick ngon
Đệ Tử:
1,060,000đ
Có skill 11x đã nâng c1, cưỡi sói 8...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 123 - có skill 11x c1
Đệ Tử: Không
740,000đ
Có đt, găng +12, cánh +3, pet dơi c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
80,000đ
Có đt xtđ 78 ngon, vk +15 đồ +13, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92 - vk +15, cánh nộ 3
Đệ Tử:
400,000đ
Có đt xtđ 78, cưỡi sư tử 16 tỉ, vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
Đệ Tử:
380,000đ
Có đt stvl 78 vk 14 đồ 13, vk +15 n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 97 - vk +15, mề +7
Đệ Tử:
360,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13, pet cú max...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89 - săn boss, k6
Đệ Tử:
256,000đ
Có đt, vk +13 nhẫn +13, cánh +12 4,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 107 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt, vk +13 nhẫn tt c3 +15, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - cánh mã·
Đệ Tử:
480,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ