Tất cả
Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - VIP
1,550,000đ
Có đệ tử , chuyên săn boss & buôn t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - buôn , săn boss
450,000đ
Vk +12 găng +12 , cánh +5 3% nộ , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
140,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +16 9% stđ –...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 112
490,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ