Tất cả
Có đt xt 75, đã có skill 11x [1], v...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 123 - vk +15, cánh +20 nộ 3%
Đệ Tử:
1,160,000đ
Có đt xt 85, 2 món +15 2 món +14 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - săn boss
Đệ Tử:
660,000đ
Có đt xtđ 85 pet dơi cs 99 tl, vk +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96 - pet max 2d 128, cánh +17 nộ 3%
Đệ Tử:
560,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12 khảm ok...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt psb 40, vk +12 đồ 12, cánh +4...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ