Tất cả
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Pet cú , mề đay cam +7 dòng sm % hồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
175,000đ
Chuyên buôn tẩy full tl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - buôn
140,000đ
Vk +13 nhẫn +12 , cánh +4 2,8% nộ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 87
154,000đ
Vk +13 đồ +12 +13 , cánh +5 3% nộ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 87
245,000đ
Có đệ tử xtđ 39 đồ +12 +13 chuyên s...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89 - săn boss
315,000đ
Có đệ tử cb 41 , vk +12 đồ 12 13 cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
175,000đ
Có đệ cb 21 vk +11 , vk +14 đồ 12 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99
224,000đ