Tất cả
Có đt xt 77 mđ tím +6 2d stđ +1 knt...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
820,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
320,000đ
Vk +13 đồ 12 13, mề tím +6 % thủ %...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 42
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt psb 44, vk +12 nhẫn +14, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83 - nhẫn +14
Đệ Tử:
176,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +7, pet cú lv...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ