Tất cả
Chuyên buôn tẩy điểm kl , cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - đi buôn
600,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
525,000đ
Có đệ tử cbl 51 mề +6 2d stl pet cú...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107 kẹp stđ 81
560,000đ
cưỡi sói 4 tỉ , vk +13 full 13 14 k...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - VIP
840,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
140,000đ
Đồ +12 , cánh +5 3% nộ , cú cs 66 t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 76 - săn boss
154,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Chuyên săn boss xà nữ & k6 , vk +13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59 - săn boss
245,000đ
Sói 8 tỉ , đồ ok , cú cs 8 tl , 28...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
84,000đ