Tất cả
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
875,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Có đệ stđ 41, vk +13 full +13 khảm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
210,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - lôi đài N1
189,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +9 3,8% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90
154,000đ
Vk +12, pet cú, mề +1, 60 hs, 304 t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
Đệ Tử: Không
105,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, chuyên lôi đài, v...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83 - chuyên lôi đài
Đệ Tử: Không
350,000đ
Đi buôn, vk +13 đồ +12, cánh +7 +15...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85 - buôn
Đệ Tử: Không
140,000đ