Tất cả
Có đt, cưỡi sói 2 tỉ, có skill 11x,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 127 - vk +14 mũ +15
Đệ Tử:
980,000đ
Có đt xt 75, đã có skill 11x [1], v...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 123 - vk +15, cánh +20 nộ 3%
Đệ Tử:
1,160,000đ
Có đt xt 85, 2 món +15 2 món +14 đồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - săn boss
Đệ Tử:
660,000đ
Có skill 11x, cưỡi sư tử 16t, vk +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - 4 món +15, mề cam +7 ngon
Đệ Tử: Không
920,000đ
Có đt xtđ 79 cánh +10 pet cú 117 tl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài, nick ngon
Đệ Tử:
520,000đ
Có đt xtđ 59 giày +14 pet dơi, vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - giáp chicken vv
Đệ Tử:
600,000đ
Có đt xtđ 85 pet dơi cs 99 tl, vk +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96 - pet max 2d 128, cánh +17 nộ 3%
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13, cánh +13 6,6%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 115 - cánh nộ 4% max
Đệ Tử:
680,000đ
Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt xtđ 58 mđ +1, vk +13 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 105
Đệ Tử:
360,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 103
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt cbl 75, vk +13 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - cánh +15
Đệ Tử:
390,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 3,8% nộ - max...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt mđ tím +6, vk +13 mũ +14 đồ 1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 107
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt mđ tím +4, vk +13 đồ +13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 94 - lôi đài
Đệ Tử:
240,000đ
Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử:
176,000đ
Có đt, vk +12, pet dơi cs 25 tl, mđ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt xt 66, vk +14 đồ 12, cánh +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 96 - vk +14, 526đ ct
Đệ Tử:
320,000đ