Tất cả
Có dt xtvl 74 pet cú max 128 tl mề...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87 - SIÊU PHẨM, NGỌC 4
Đệ Tử:
1,350,000đ
Có đt, vk +13 đồ full 13 14 cs cao...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - VIP - cánh +22, 2 món +14, pet gần max 3d
Đệ Tử:
740,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13 đồ cs cao, 420...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 126 - skill 11x, cánh +17
Đệ Tử:
851,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, có đt, 6 món đồ +15...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108 - 6 món +15, mđ cam +7
Đệ Tử:
1,100,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +2, 156 hs, 21...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79 - kẹp 2 acc 79
Đệ Tử: Không
125,800đ
Có đt đồ +12, đồ +12, cánh +4 2,8%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79 - pet sói xám
Đệ Tử:
162,800đ
Vk +12 mũ +12, cánh +3 +10 sm, pet...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84
Đệ Tử: Không
148,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +5 3% nộ +12 kl...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +4
Đệ Tử:
185,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ +12, cú lv...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83
Đệ Tử: Không
199,800đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 2,8% nộ, cú l...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - còn 101 ngọc
Đệ Tử: Không
222,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13 khảm ngon, cán...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử:
444,000đ
Vk +13 đồ 12 13, mề +6 2d stđ, max...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83
Đệ Tử: Không
148,000đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 ẩn...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 80
Đệ Tử: Không
162,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +13, cánh...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 82
Đệ Tử: Không
222,000đ
Vk +13 đồ 12 13, mề tím +3 +1 kntc...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 60
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ 12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +5 3% nộ, pet...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85 - mề cam +6
Đệ Tử: Không
236,800đ
Có đt cb, đồ +11 +12, cánh +9 3,8%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 91 - 2 mề tím +5
Đệ Tử:
236,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +12, cánh...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
162,800đ
Vk +12 đồ 12 13, pet dơi lv19 cs 26...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
148,000đ