Tất cả
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
550,000đ
Có đệ tử cbl 48 & skill mưa lửa 11x...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 125 - NGON
1,450,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ 12 13 khảm oke...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 113
550,000đ
Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
500,000đ
Có đệ tử , vk +13 full 12 13 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
208,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 102
340,000đ
Đi cướp dame to , vk +13 full 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - NGON
350,000đ
Săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
110,500đ
Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
130,000đ
Vk +12 , cú cs 16 tl , mề +3 dòng t...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 58
110,500đ
Đi lôi đài & buôn , vk 13 đồ 12 13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
350,000đ
Vk +12 , cánh +5 , cú cs 27 tl , mề...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
110,500đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +12 nh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
110,500đ
Cưỡi sói 1 tỉ , hợp đi lôi đài , vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
195,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
143,000đ
Vk +12 đồ ok , 40 hồi sinh , nhiều...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
65,000đ