Tất cả
Vk +13 nhẫn +13 khảm 2d, cánh +13 6...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 120
Đệ Tử: Không
640,000đ
Có đt cbl 68, cưỡi sói 8 tỉ, vk +13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 103 - cánh +19 nộ 4% NGON
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt xtđ 85, vk +15 giày +15 găng...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - VIP, lôi đài, săn boss
Đệ Tử:
640,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +4 +11 kl, pe...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
160,000đ
Nhẫn +13, pet cú cs 25 tl, mđ +3 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 58
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +12 nhẫn +13, cánh +7 3,4% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 76
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 đồ 12 13, pet cú lv22 cs 22...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ +13, pet cú, 5đ tặng ngọc...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 73
Đệ Tử: Không
80,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 mũ +12, pet s...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 94 - pet sói xám
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 59 vk +14 mề cam +6 +1 kn...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
240,000đ
Có đt xt 34, cưỡi sói 1 tỉ, vk +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
240,000đ
Có đt, vk +12 đồ +12, cánh +13 5,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 100
Đệ Tử:
200,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - có 1507 ngọc
Đệ Tử:
420,000đ
Vk +12, pet cú lv19 cs 45 tl, mề +2...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ +12 +13, c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13 nhẫn +13, mđ +5 2d stđ, 875...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
320,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +8 3,6% nộ +1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 94
Đệ Tử: Không
240,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12 13, pet cú max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 81
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +12 đồ +12, 40 hs, 213 bvl
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55
Đệ Tử: Không
56,000đ