Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , chuyên lôi đài N1 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1 , có 7387 ngọc
1,400,000đ
Chuyên lôi đài , cưỡi sói 1 tỉ , có...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài , ngon
780,000đ
Có đệ tử ps 55 pet cú cs 116 tl mđ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - VIP
1,550,000đ
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
990,000đ
Vk +12 , cú cs 33 tl , mề đay cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
245,000đ
Vk +12 đồ 12 , mề +1 , 16 hs , 129...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 46
105,000đ
Hợp lôi đài , áo váy +12 , cú cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
224,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
385,000đ
Có đệ tử , chuyên buôn top 198 thươ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - NGON
490,000đ
Vk +12 đồ 12 , pet cú lv12 , mề +6...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
189,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
175,000đ
Vk +12 , mề tím +3 % thủ % hồi máu...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Có đệ tử , chuyên săn boss & buôn t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - buôn , săn boss
450,000đ
Có đệ tử , vk +12 , cú lv18 cs 17 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
154,000đ
Vk +12 găng +12 , cánh +5 3% nộ , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
140,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +16 9% stđ –...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 112
490,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +11 , cánh +3 2,6% nộ , cú lv18...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
119,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +2 , pet cú ,...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 72
140,000đ