Tất cả
Có đt cb 81 cánh +10, có skill 11x...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 125 - VIP
Đệ Tử:
1,680,000đ
Có đt cánh +16 mđ cam +7, cưỡi sói...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 114 - lôi đài, k6 - VIP
Đệ Tử:
4,600,000đ
Có đt xtđ 77 ngon, vk +15 nhẫn +15...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - vk +15 cánh +14
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt, có skill 11x, vk +15 đồ 12 1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 124 - lôi đài
Đệ Tử:
820,000đ
Có skill 11x, vk +14 đồ +13 khảm ok...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - mề cam +7, cánh +16
Đệ Tử: Không
720,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +15 nhẫn +15 g...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 119 - 2 món +15 1 món +14
Đệ Tử: Không
920,000đ
Có đt std 82 mđ cam +7, vk +12 đồ 1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 100 - mề cam +8
Đệ Tử:
720,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt xtđ 59, có giáp chicken vv, v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96 - chicken vv, còn 502 ngọc
Đệ Tử:
640,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv28 cs 72...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +14 khảm n4 đồ +13 cs cao, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - săn boss, k6 - NGON
Đệ Tử: Không
440,000đ
Quần +12, pet dơi, mđ +1 % máu, 9đ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 65
Đệ Tử: Không
56,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ +13, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88
Đệ Tử: Không
256,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ +13 cánh +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - skill 11x
Đệ Tử: Không
480,000đ
Có đt, vk +13 váy +15 đồ +13 cs cao...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - ig đẹp, săn boss, k6
Đệ Tử:
480,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +11 4,2% nộ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 110
Đệ Tử: Không
360,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +11 5,2% nộ - ca...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vktt c3 +14, cánh +5 3% nộ, pet dơi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
240,000đ