Tất cả
Có bão độc, cưỡi sói 8 tỉ, vk +15 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 129 - vk +15, có bão độc
Đệ Tử: Không
860,000đ
Có đt & skill 11x bão độc, vk +14 n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 119 - vk +14, có bão độc
Đệ Tử:
920,000đ
Có đt, vk +15 n4 nhẫn +14 đồ +13 cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - khu 6, lôi đài
Đệ Tử:
640,000đ
Có đt, có 2 skill 11x, vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 125 - có bão độc, cánh nộ 3%
Đệ Tử:
780,000đ
Có đt, có skill 11x +1, vk +14 đồ +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 129 - vk +14, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12 13, cánh +16 5,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 117
Đệ Tử:
620,000đ
Có đt, có 2 skill 11x, vk +15 n4 tổ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 134 - VIP
Đệ Tử:
2,640,000đ
Có đt, có bão độc, vk +15 n4 tổng 4...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 124 - lôi đài, NGON
Đệ Tử:
2,360,000đ
Có đt, băng trận, vk +13 đồ 12 13,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 123 - có skill 11x, cánh +22
Đệ Tử:
720,000đ
Có đt mề cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
880,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
700,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv28 cs 72...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, tóc vv, vk +12 váy +13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86 - cánh với pet ngon
Đệ Tử:
440,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +14...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
200,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +10 6% nộ - m...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88 - nộ max 4%
Đệ Tử: Không
240,000đ
Vk +13 mũ +14, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +13 đồ 13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 115
Đệ Tử: Không
420,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 111
Đệ Tử: Không
360,000đ