Tất cả
Vk +15 nhẫn +14 đồ +13 cs cao, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 118 - dame to, săn boss
Đệ Tử: Không
650,000đ
Có đt xt 77 mđ tím +6 2d stđ +1 knt...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
820,000đ
Có đt psb 75 vk +13 đồ 12 13 pet dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - cánh +22, pet max 2d 128
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt stđ 39 săn boss đồ 12 13 mề c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 49 - VIP
Đệ Tử:
520,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 mũ +12, pet s...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 94 - pet sói xám
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - có 1507 ngọc
Đệ Tử:
420,000đ
Vk +12, pet cú lv19 cs 45 tl, mề +2...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, dame...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
320,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, p...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử:
240,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +14 đồ 12 13, 368...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 60
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử:
280,000đ
Chuyên săn boss bọ cạp chúa, vk +13...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 19 - săn boss
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, tóc vv, vk +13 mũ +14 dây ch...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 115 - chuyên buôn
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt, vk +13 mũ 12, cánh +4 2,8% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 nhẫn +12, có mề, 162 hs, 417...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +13 đồ 12 13, mề tím +6 % thủ %...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 42
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12 13, pet cú cs 40 tl, m...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78 - hành trang x3
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt, vk +13 găng 13, cánh +9 3,8%...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
216,000đ
Có đt psb 44, vk +12 nhẫn +14, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83 - nhẫn +14
Đệ Tử:
176,000đ