Tất cả
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
800,000đ
Pet đại bàng up vàng 4tr – 5tr/ngày...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 116 - PET ĐẠI BÀNG UP VÀNG
Đệ Tử: Không
2,790,000đ
Có đt, skill 11x vl, vk +13 đồ +13...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 122 - cánh +28
Đệ Tử:
735,000đ
Mề đay cam +6 % xg +1 knpt ẩn 9, 10...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78
140,000đ
Pet dơi cs 25 tl, 14đ tặng ngọc, 16...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
119,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, cú...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
210,000đ
Vk +12, pet cú, mề +1, 60 hs, 304 t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
Đệ Tử: Không
105,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cú lv21 cs 25...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75
Đệ Tử:
175,000đ
Vk +12 mũ 12, cú lv16 cs 11 tl, mđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử: Không
105,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12 +13, cánh +5 3...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử:
154,000đ
Vk +13 đồ +12, cú lv18 cs 40 tl, mđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
119,000đ
Nhẫn +12, mề cam +6 dòng tt % pst %...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 55
Đệ Tử: Không
140,000đ
Có đt, chuyên lôi đài, vk +13 đồ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài ngon, cánh nộ 4
Đệ Tử:
455,000đ
Có skill 11x, cưỡi sói 1 tỉ, có đệ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 115 - ngon
Đệ Tử:
490,000đ
chuyên săn boss Xà Nữ, vk +14 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
Đệ Tử: Không
140,000đ
Vk +12, pet cú cs 36 tl, 26đ tặng n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
119,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +7 5,4% nộ - MA...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79 - gốc nộ 4%
Đệ Tử: Không
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
119,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +12 đồ +12, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83 - mề cam +7, full shop tóc :D
Đệ Tử: Không
224,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +7 +15 kl – max...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
210,000đ