Tất cả
Có đt, vk +12 đồ 12 13, cánh +16 5,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 117
Đệ Tử:
620,000đ
Có đt mề cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
880,000đ
Có đt, có skill 11x, cưỡi sói 8 tỉ,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 118 - dame to, săn boss
Đệ Tử:
680,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
640,000đ
XTĐ 128_NM Có đt ngon, cưỡi sói 2 t...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 128 - NGON
Đệ Tử:
1,120,000đ
Có đt ngon, có skill 11x, vk +15 cặ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 118 - cặp vk +15, cánh +20, pet max 3d
Đệ Tử:
920,000đ
Có đt, có 2 skill 11x, vk +15 n4 đồ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 136
Đệ Tử:
1,520,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, có băng trận, vk +13...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 119
Đệ Tử: Không
390,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +15 6% nộ, pet c...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt mđ cam +6, vk +13 mũ +14 đồ +...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97 - 2 set ngon
Đệ Tử:
480,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv28 cs 72...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, tóc vv, vk +12 váy +13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86 - cánh với pet ngon
Đệ Tử:
420,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +10 6% nộ - m...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88 - nộ max 4%
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vk +12, pet cú lv24 cs 26 tl, mđ +4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 117 - có skill 11x
Đệ Tử: Không
360,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +3 3,6% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 100 - hành trang x3
Đệ Tử:
160,000đ
Có đt, cưỡi sói 8 tỉ, vk +12 đồ 12,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 112
Đệ Tử:
320,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +12 5,4% nộ - ca...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 111
Đệ Tử: Không
300,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13, cánh +8 3,6...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 96
Đệ Tử:
160,000đ