Tất cả
Đồ oke, pet cú cs 20 tl, 17đ tặng n...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
70,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Cưỡi sói 2 ti, đồ oke, cú lv23 cs 5...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
154,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12, cánh +3 +10...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
105,000đ
Có đệ xt 79 vk +12 mđ tím +3, cưỡi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
210,000đ
Có đệ stđ 70 dơi cs 30 tl, vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 98 - mề cam +7 vip
500,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ +12, cánh...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
175,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - buôn
175,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Chuyên lôi đài , vk +13 đồ full 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - lôi đài
350,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +13 đồ +12 , cú lv11 cs 31 tl ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59
175,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Có đệ tử xt lv39 , cưỡi sói 1 tỉ ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55 - mề ngon
350,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 găng tay +14 , cánh +5 +13 k...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
224,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ