Tất cả
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Có đệ tử , chuyên khu 6 , vk +15 mũ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 100 - VIP
900,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử mđ +3 , vk +13 đồ +12 +13...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 117
700,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ +13 cs ok khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 95 - ngon
630,000đ
có đệ tử , chuyên buôn tẩy full tl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - có 651 ngọc
525,000đ
Chuyên săn boss dê vàng & khu 6 , c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
500,000đ
Vk +12 full 12 13 , cú cs 55 tl – o...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 61
154,000đ
Săn boss dê vàng & k6 , vk +13 đồ +...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
140,000đ
Vk +12 đồ ok , mề +2 dòng thủ % hồi...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +13 áo +12 , mề tím +4 dòng % cm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , pet dơi kẹp cbl 59_...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59
105,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử , vk +14 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 78 - săn boss , lôi đài , k6
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +12 +13 ,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 111
385,000đ
Vk +12 , cánh +3 2,6% nộ , pet cú c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mđ cam +7
320,000đ
Vk +12 găng +12 , cánh +5 3% nộ , c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
140,000đ
Pet cú , mề đay cam +7 dòng sm % hồ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
175,000đ