Tất cả
Có đt, vk +15 ngọc 4 nhẫn +13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - lôi đài, ngon
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt, cưỡi sói 8 tỉ, có skill 11x...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 112 - mề cam +7, có skill 11x
Đệ Tử:
520,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13, cánh +14 4,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 105 - mề +7
Đệ Tử:
520,000đ
Vk +12 nhẫn +13, pet cú lv19 cs 24...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +13 đồ 13, pet cú cs 91 tl, mề t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt, vk +13 nhẫn +13 khảm 2d, cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
420,000đ
Vk +12 nhẫn 12, cánh +7 3,4% nộ +14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 94
Đệ Tử: Không
120,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ, vk +12 nhẫn +12, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 94
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vk +13 nhẫn 12, pet cú cs 13 tl, mđ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40 - khu 6
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
240,000đ
Có đt, vk +15 nhẫn 12, cánh +8 3,6%...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 115
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt xtđ 66 vk +14 pet cú, vk +12...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 2,8% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 81
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +12 4,4% nộ +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107
Đệ Tử: Không
256,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +15 đồ 12 13, cánh +11 4,2% nộ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 95 - mề cam +7 ngon
Đệ Tử: Không
440,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +5 +12 kl, pe...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +8 3,6% nộ, m...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vktt +13 đồ 12 13, pet cú, mề cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử: Không
216,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +11 4,2% nộ 4...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 105
Đệ Tử: Không
300,000đ