Tất cả
Chuyên khu 6, vk +13 đồ +12 +13 khả...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 77 - khu 6
210,000đ
Vk +14 full +13 khảm ngon cs cao, c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94 - lôi đài , ngon
385,000đ
Vk +12 đồ +12 khảm ok, cú lv19 cs 2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
140,000đ
Có đệ tử xt 74 vk +12, vk +13 đồ 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89
210,000đ
Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108
315,000đ
Vk +12 đồ oke, cánh +2 +9 tl, cú cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
119,000đ
Có đệ stđ 41, vk +13 full +13 khảm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
210,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12, cánh +6, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
119,000đ
Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Đồ oke, cánh +3 2,6% nộ, dơi cs 14...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
105,000đ
Đồ ok, pet cú, mề cam +5 % thủ % má...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59
119,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3, dơi lv12 cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
140,000đ
Đi lôi đài N1, vk +13 đồ 12 13, cán...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74 - lôi đài N1
189,000đ
Vk +12, cánh +4 +12 tl – max 2,8% n...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 76
119,000đ
Vk +12 đồ 12 13, cánh +9 3,8% nộ +1...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90
154,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +13 đồ 12 13, 307...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 55
140,000đ
Vk +13 full +12 +13, cú cs 22 tl, m...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 59
119,000đ
Vk +14 3 đồ +13, 264 hs, 301 tg, nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 58
105,000đ
Có đệ tử psb 44, vk +12 đồ +12, cú...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74
84,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, chuyên k6 & săn boss...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - săn boss , k6
280,000đ