Tất cả
Có đệ xt 72 , vk +13 full +12 +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 103
245,000đ
Vk +12 , cú cs 33 tl , mề đay cam +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - mề cam +7
245,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ 12 13 găng tay...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
224,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +4 +12 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 90
210,000đ
Có đệ xt 51 , cưỡi sói 1 tỉ , vk +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
245,000đ
Có đệ tử stđ 52 pet dơi , chuyên lô...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
490,000đ
Vk 11 mũ 12 , cánh +3 , cú cs 16 tl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83
320,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +12 mũ 12 nhẫn 1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
224,000đ