Tất cả
Có đệ tử, vk +13 đồ 12 13, cánh +8...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
189,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12, cánh +6, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
119,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, chuyên lôi đài & săn...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - VIP
490,000đ
Có đệ tử, chuyên buôn tẩy full tl,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - buôn
189,000đ
Vk +12 đồ +12, cú lv18 cs 32 tl, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 71
154,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +6 3,2% nộ +1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
154,000đ
Vk +13 full +13 cs oke, sói xám max...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 50
224,000đ
Đi buôn, vk +13 đồ full +13, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
210,000đ
Có đệ tử stđ 31, chuyên lôi đài, vk...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 83 - chuyên lôi đài
280,000đ
Có đệ tử, vk +13 +12 +13, cánh +11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 108
315,000đ
Có đệ tử, vk +13 đồ 12 13, dơi lv19...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 118
490,000đ
Đệ cb 19, chuyên lôi đài & khu 6, v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94 - lôi đài
455,000đ
Vk +12 đồ oke, cánh +2 +9 tl, cú cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84
119,000đ
Đồ ok, 270 tt + 122 klvt
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 77
70,000đ
Đi buôn tẩy điểm tl, đồ 12 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
175,000đ
Có đệ stđ 41, vk +13 full +13 khảm...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 74 - lôi đài N1
210,000đ
Vk +12, cánh +2 3,4% nộ, pet cú lv2...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
140,000đ