Tất cả
Có đt xtđ 59, vk +14 đồ +13 cs cao,...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
420,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +14...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
200,000đ
Có đt mđ +6, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 123
Đệ Tử:
480,000đ
Vk +15 đồ +13, cánh +8 3,6% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92 - vk +15 đồ 13
Đệ Tử: Không
320,000đ
Có đt xtđ 78 đồ 12, vk +13 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
240,000đ
Có đt, vk +15 đồ +13, cánh +13 4,6%...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 110
Đệ Tử:
400,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12, pet cú cs 33 tl, 1k4 tt, 1v...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +10, pet dơi cs 17 tl, có 3v đá...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - có 3v đá 3 màu
Đệ Tử: Không
96,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +7 3,4% n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt xtđ 58, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 105
Đệ Tử:
320,000đ
Vk +13, mđ +3, có nhẫn psb 55 +13,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 54
Đệ Tử: Không
56,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ
Vk +12 đồ 11, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
120,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ