Tất cả
Có đt xtd 39 săn boss, cưỡi sói 1 t...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 83 - vk +15
Đệ Tử:
259,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12, pet cú cs 12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
111,000đ
Có đt, vk +12 đồ +12, cánh +6 3,2%...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử:
185,000đ
Vk +13 áo +13, cánh +4 3,8% nộ - ca...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
199,800đ
Vk +12 đồ +12, cánh +11 6,2% nộ - m...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 95 - cánh +11 gốc nộ 4%
Đệ Tử: Không
296,000đ
Có đt, vk +13 đồ full 12 13, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88 - buôn
Đệ Tử:
259,000đ
Pet cú cs 21 tl, mề +6 2d stđ % giả...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử: Không
148,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +3 2,6% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79
Đệ Tử: Không
125,800đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
222,000đ
Vk +12 đồ 12 13, pet dơi lv18 cs 27...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
125,800đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +14 nhẫn +13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 77 - mề cam +7
Đệ Tử: Không
333,000đ
Vk +13 đồ +13, mề cam +6 dòng sm %...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 68 - full +13, mề cam +6
Đệ Tử: Không
185,000đ
Có đt, vk +13, cánh +6 3,2% nộ, cú...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83
Đệ Tử:
148,000đ
Vk +13 đồ +12 khảm oke, cú cs 32 tl...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 78
Đệ Tử: Không
148,000đ