Tất cả
Có đt, cánh +10 4% nộ +17 tt 3% stđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử:
136,000đ
Có đt, vk +12 mũ +12, pet cú, mđ tí...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
136,000đ
Vk +12 đồ 13 cặp nhẫn +14, cánh +10...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
380,000đ
Có đt psb 33, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85 - nhiều vật phẩm
Đệ Tử:
216,000đ
Có đt xt 66, vk +15 khảm 1v n4 cặp...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - chuyên lôi đài
Đệ Tử:
500,000đ
Có đt psb 40, vk +12 đồ 12, cánh +4...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85
Đệ Tử:
120,000đ
Vktt c2 +13 có ẩn bộc phá đồ 12, pe...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12 khảm ok...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt xtđ 59 pet cú mđ +3, vk +13 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 91 - lôi đài
Đệ Tử:
320,000đ