Tất cả
Quần +12 , cánh +2 +9 sm , dơi lv20...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
110,500đ
Vk +13 đồ 12 13 , cánh +11 +19 kl –...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 106
260,000đ