Tất cả
Vk +12 đồ 12 13, cánh +7, pet cú lv...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 93
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +11 4,2% nộ 4% s...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +12 nhẫn 13, pet cú, mđ +7 2d st...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - 2 mề
Đệ Tử: Không
176,000đ
Có đt stđ 37, vk +12 đồ 12, cánh +1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 100
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +12 nhẫn 13 khảm 2d, pet cú cs 3...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss Xà Nữ
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, mề cam +6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +10, pet cú, mđ +1, 1555 tt đập...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử: Không
56,000đ
Cánh +3 2,6% nộ, pet cú cs 23 tl
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82
Đệ Tử: Không
56,000đ
Vk +14 nhẫn +13 khảm 2d, mề +4 2d s...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 49
Đệ Tử: Không
200,000đ
Nick tẩy điểm thể lực, vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 81 - pet chỉ số cao
Đệ Tử: Không
176,000đ
Mề +6 2d stđ % stbt, 7 thẻ k2, 236...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 45 - mđ +6
Đệ Tử: Không
80,000đ
Vktt +12 nhẫn tt +12, pet cú lv15 c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 55 - săn boss
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 nhẫn +13, pet cú lv19 cs 44...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +13 full +13 có khảm, mđ +6 % hồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 39 - săn boss
Đệ Tử: Không
200,000đ