Tất cả
Bang chủ bang VET top 68 hùng mạnh,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 26 - bang chủ sói 1 tỉ
875,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
490,000đ
Cưỡi sói 2 ti, đồ oke, cú lv23 cs 5...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
154,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ +12, cánh +8 3,6...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - buôn
175,000đ
Vk +13, dơi cs 30 tl, 25 hs, 266 tt...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74
119,000đ
Cưỡi sói 4 tỉ, vk +11 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 75
105,000đ
Chuyên săn boss & k6, vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - săn boss
154,000đ
Có đệ tử, vk +12 đồ +12 khảm ok, pe...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 64
105,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +10 6% nộ - MAX...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
154,000đ
Mề đay cam +6 % xg +1 knpt ẩn 9, 10...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78
140,000đ
Vk +12 nhẫn +13, dame 22k, 151 hs,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
105,000đ
Có đệ tử, đi cướp, vk +13 đồ +13 ch...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - cướp
210,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, dơi...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83
Đệ Tử:
140,000đ
Pet dơi cs 25 tl, 14đ tặng ngọc, 16...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 81
Đệ Tử: Không
119,000đ
Đi lôi đài, vk +12 đồ +12, cánh +5...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89
Đệ Tử: Không
210,000đ
Có đệ cbl 59 full +13 pet cú, cưỡi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 89 - buôn
Đệ Tử:
350,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, săn boss Xà Nữ, vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - săn boss
Đệ Tử: Không
140,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +4 2,8% nộ, cú...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
210,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, chuyên lôi đài, v...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 83 - chuyên lôi đài
Đệ Tử: Không
350,000đ
Đồ oke, pet cú cs 20 tl, 13đ tặng n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 83
Đệ Tử: Không
105,000đ