Tất cả
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12, pet cú lv24 cs 26 tl, mđ +4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt xtđ 78 ngon, vk +15 đồ +13, c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92 - vk +15, cánh nộ 3
Đệ Tử:
400,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 117 - có skill 11x
Đệ Tử: Không
380,000đ
Có đt, vk +13 đồ 13, pet dơi lv19 c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
216,000đ