Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
550,000đ
Vk +12 đồ 12 , mề +1 , 16 hs , 129...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 46
105,000đ
Vk +12 , mề tím +3 % thủ % hồi máu...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +11 , cánh +3 2,6% nộ , cú lv18...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
119,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +2 , pet cú ,...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 72
140,000đ