Tất cả
Cưỡi sói 4 tỉ , có đệ tử ps 58 mđ +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 127 - VIP
1,645,000đ
Có đệ tử mđ +3 , vk +13 đồ +12 +13...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 117
700,000đ
Có đệ tử , sở hữu skill 11x mưa lửa...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 129 - VIP
2,450,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ +13 khảm...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79 - săn boss , k6
245,000đ
Vk +13 , cánh +2 , pet cú , mề +5 2...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85
189,000đ
Vk +12 đồ 12 13 , cánh +4 +12 kl –...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
154,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ , vk +12 đồ 12 13 , c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cánh nộ max 4%
300,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 60
175,000đ