Tất cả
Cưỡi sói 1 tỉ , có đệ tử cb 39 đồ 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 88 - mề ngon
525,000đ
Chuyên cướp , vk +13 đồ +12 , cú cs...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 65 - cướp
175,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +10 5% nộ - c...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 95
245,000đ
Có đệ tử, vk +13 đồ +12 nhiều đồ ma...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79 - săn boss , k6
154,000đ
Vk +12 đồ +12 +13, cánh +8 3,6% nộ,...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
140,000đ