Tất cả
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
502,500đ
Có đệ tử mđ +3 , bang chủ D17 top 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 116
770,000đ
Có đệ tử , đi buôn , vk +13 đồ 12 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 118
670,000đ
Có đệ tử , đi buôn hơn 1tr máu , vk...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - NGON
448,500đ
Đi cướp , full set +12 +13 khảm ok...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - cướp
234,500đ
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 92
268,000đ
Có đệ tử ps 50 mđ +3 , chuyên săn b...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
335,000đ
Vk +13 đồ 12 , cánh +13 +20 tl – gầ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 107
350,000đ
Chuyên lôi đài & k6 , vk +13 đồ 12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 69 - lôi đài N1
234,500đ