Tất cả
Có đt, vk +15 đồ +13, cánh +13 4,6%...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 110
Đệ Tử:
400,000đ