Tất cả
Có đệ tử psb 75 pet cú , chuyên lôi...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 84 - lôi đài - VIP
630,000đ
Có đệ tử , cưỡi sói 4 tỉ , skill bã...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 125 - NGON
1,750,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ +12 +13 khảm o...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 87
525,000đ
VK +12 , CÚ CS 17 TL , 13Đ TẶNG NGỌ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 75
105,000đ
Đồ ok , pet cú , mđ +4 2d stđ , 14...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 62
119,000đ
Đi buôn , cưỡi sói 1 tỉ , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 40 - đi buôn
119,000đ
Cướp , đồ +12 , cánh +2 2,4% nộ , 1...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 80
119,000đ
Đi buôn , đồ 12 13 chỉ số ok , tẩy...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 61 - buôn
105,000đ
Vk +12 đồ 12 , cánh +2 3,4% nộ - ca...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 85
140,000đ
Đồ +11 , cánh +6 3,2% nộ +14 kl – m...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 86
210,000đ