Tất cả
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +12 đồ +12, pet cú, mđ +3 2d stl...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81
Đệ Tử: Không
120,000đ