Tất cả
Có đt xt 66, vk +14 đồ 12, cánh +12...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 96 - vk +14, 526đ ct
Đệ Tử:
320,000đ
Vk +12 đồ 13 cặp nhẫn +14, cánh +10...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
380,000đ