Tất cả
Có đt & skill 11x, vk +14 đồ 12 13,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 119 - vk+14, skill 11x
Đệ Tử:
720,000đ
Có đt & skill 11x bão độc, vk +14 n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 119 - vk +14, có bão độc
Đệ Tử:
960,000đ
Có đt xtđ 88 ngon, vk +15 n5 mũ +15...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94 - lôi đài, ngon
Đệ Tử:
720,000đ
Có đt, tóc vv, vk +12 váy +13, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86 - cánh với pet ngon
Đệ Tử:
460,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +10 6% nộ - m...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88 - nộ max 4%
Đệ Tử: Không
240,000đ
Có đt, cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +14 đồ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 111
Đệ Tử:
360,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, có skill 11x, vk...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 111
Đệ Tử: Không
360,000đ
Vk +12, pet cú lv24 cs 26 tl, mđ +4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13, pet cú lv19...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 100 - còn 73 ngọc
Đệ Tử:
160,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
80,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
96,000đ
Có đt, vk +13 đồ 13, pet dơi lv19 c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
216,000đ
Có đt, có skill 11x, vk +14 khảm n4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 117 - có skill 11x
Đệ Tử:
480,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử:
216,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 89
Đệ Tử: Không
176,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
120,000đ