Tất cả
Có skill 11x, cưỡi sư tử 16t, vk +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - 4 món +15, mề cam +7 ngon
Đệ Tử: Không
920,000đ
Có đt xtđ 79 cánh +10 pet cú 117 tl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84 - lôi đài, nick ngon
Đệ Tử:
520,000đ
Có đt xtđ 59 giày +14 pet dơi, vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - giáp chicken vv
Đệ Tử:
600,000đ
Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt xtđ 58 mđ +1, vk +13 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 105
Đệ Tử:
360,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13, cánh +13 4,6%...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 103
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt cbl 75, vk +13 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 99 - cánh +15
Đệ Tử:
390,000đ
Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
216,000đ
Có đt, cánh +10 4% nộ +17 tt 3% stđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 84
Đệ Tử:
136,000đ
Có đt xt 66, vk +15 khảm 1v n4 cặp...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 94 - chuyên lôi đài
Đệ Tử:
500,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ 12 13 khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 88
Đệ Tử: Không
200,000đ