Tất cả
Có đệ tử , cưỡi sói 1 tỉ , skill 11...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 115
630,000đ
Chuyên lôi đài , vk +14 full 13 khả...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 98 - VIP
700,000đ
Vk +12 , cánh +7 4,4% nộ - cao , dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
143,000đ
Vk +10 , cánh +2 +10 tl – max , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Vk +10 đồ +12 , sói xám cs 24 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 78
110,500đ
Chuyên lôi đài n1 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
143,000đ
Vk +13 , 2 nhẫn 11 12 có khảm ngọc...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 39
130,000đ
Vk +12 khảm ổn , cánh +2 , dơi lv21...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 86
110,500đ