Tất cả
Có đệ tử , vk +15 8 món +15 , cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 117 - VIP
1,820,000đ
Vk +12 , 2 nhẫn có khảm , cánh +8 +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
140,000đ
Săn boss dê vàng , vk 12 đồ 12 , cú...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 79
119,000đ
Vk +10 mũ +12 , dơi cs 27 tl , 46 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
119,000đ
Đồ ok , cú cs 10 tl , 5đ tặng ngọc...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 73
84,000đ
Săn boss xà nữ , vk +12 đồ +12
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 59 - săn boss
84,000đ
Có đệ tử , chuyên săn boss & k6 , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - săn boss , k6
259,000đ