Tất cả
Vk +13 3 món +15 , cánh +3 +11 tl –...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 85 - VIP
1,050,000đ
Có đệ tử , vk +13 đồ +13 cs ok khảm...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 95 - ngon
630,000đ
Có đệ xtđ 52 mđ +7 2d stđ , có skil...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 126 - skill 11x , 3 mđ +7
1,500,000đ
Có đệ tử psb 68 mđ tím +2 2d stb ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99
525,000đ
Đồ oke , 36 hồi sinh , 241 tt + 292...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
105,000đ
vk +12 mũ +14 , cánh +5 +13 kl – ma...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
315,000đ
Vk +12 , cánh +3 2,6% nộ , pet cú c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mđ cam +7
320,000đ
Đồ oke , cánh +3 , mề +1 , 200 hồi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 72
84,000đ
Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
224,000đ
Vk +14 đồ +13 , dơi lv19 cs 26 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 71
224,000đ
Vk +13 đồ +12 khảm ok , 220đ ct , c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 106
490,000đ
Vk +12 đồ 12 , cánh +4 2,8% nộ , pe...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 90
224,000đ
Đi buôn full kl , vk +13 đồ +12 cs...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 79 - buôn , săn boss
175,000đ
Có đệ tử xt 74 , cưỡi sói 1 tỉ , vk...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 89
245,000đ
Vk +13 đồ 12 13 , cú cs 17 tl , mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 66
175,000đ
Chuyên buôn top 63 thương nhân , đồ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 81 - buôn top 63 sv
140,000đ
Đi lôi đài , vk +12 đồ 12 13 , cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94 - lôi đài , full tóc
320,000đ
Có đệ tử psb 76 , vk +13 đồ 12 13 n...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
315,000đ
Có đệ tử ps , vk +12 đồ 12 13 , cán...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 80
154,000đ
Vk +13 , cú cs 20 tl , mề cam +6 dò...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 80
175,000đ