Tất cả
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
536,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 mũ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 121
938,000đ
Có đệ tử & skill 11x mưa lửa , vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 117 - VIP
1,450,000đ
Có đệ tử , chuyên lôi đài , full +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 82 - lôi đài ( NGON )
350,000đ
Đi buôn tẩy full tl , vk +13 full 1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 78
134,000đ