Tất cả
Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
216,000đ
Cưỡi sói 2 tỷ, đồ +13, pet cú, 44 h...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 63
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +13 đồ +12, cánh +6 3,2% nộ, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12 đồ +12, 56 hs, 456 klvt, 5 đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vk +12 đồ +12, cánh +10 4% nộ +16 t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 110 - 716đ ct (có thể đầu tư đb)
Đệ Tử: Không
480,000đ
Vk +12 đồ +12, mề tím +5 2d st % né...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 đồ 12, pet cú, mề tím +6 2d...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85 - nhiều nl mđ c3
Đệ Tử: Không
240,000đ