Tất cả
Vk +15 nhẫn +14 đồ +13 cs cao, cánh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 118 - dame to, săn boss
Đệ Tử: Không
650,000đ
Có đt psb 75 vk +13 đồ 12 13 pet dơ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 99 - cánh +22, pet max 2d 128
Đệ Tử:
560,000đ
Có đt stđ 39 săn boss đồ 12 13 mề c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 49 - VIP
Đệ Tử:
520,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 92 - có 1507 ngọc
Đệ Tử:
420,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
200,000đ
Có đt xtđ 57, vk +14 nhẫn tt +13, p...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 59 - chuyên săn boss, k6
Đệ Tử:
240,000đ
Có đt xt 86 đồ +12 mđ +3, vk +13 nh...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 92
Đệ Tử:
280,000đ
Vk +13 đồ 12 13, pet cú cs 40 tl, m...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 78 - hành trang x3
Đệ Tử: Không
176,000đ
Vk +12 nhẫn 13 khảm 2d, pet cú cs 3...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 59 - săn boss Xà Nữ
Đệ Tử: Không
96,000đ
Vktt +12 nhẫn tt +12, pet cú lv15 c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 55 - săn boss
Đệ Tử: Không
160,000đ