Tất cả
Vk +13 đồ +12 , dơi lv25 cs 45 tl ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88
210,000đ
Vk +12 đồ +12 cs cao , cánh +5 +12...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
210,000đ
Đồ oke , cú cs 13 tl , mề tím +6 +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 66
140,000đ
Có đệ tử psb 76 , cưỡi sói 1 tỉ , v...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
350,000đ
Vk +12 đồ +12 , cánh +6 4,2% nộ - c...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93
210,000đ
Vk +13 đồ +12 , mề +3 2d stvl % thủ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 40
119,000đ
Đồ oke, cánh +3 2,6% nộ, dơi cs 14...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 84
105,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, săn boss Xà Nữ, vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 55 - săn boss
Đệ Tử: Không
140,000đ
Vk +12, cánh +3, 46 hồi sinh
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
70,000đ
Vk +12 đồ +12 khảm ok, mề +3 2d stđ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 76
Đệ Tử: Không
105,000đ
Có đệ xt 41 mề +3 , vk +12 đồ 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 94
245,000đ
Chuyên lôi đài , vk +12 nhẫn +13 ,...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 91
224,000đ
Có đệ tử, đi cướp, vk +13 đồ +13 ch...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - cướp
210,000đ
Có đệ cbl 59 full +13 pet cú, cưỡi...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 89 - buôn
Đệ Tử:
350,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cú lv21 cs 25...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 75
Đệ Tử:
175,000đ
Đi buôn, vk +13 đồ 12 13, cánh +5 4...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 82 - buôn
Đệ Tử: Không
245,000đ
Có đt, vk +13 mũ +14 đồ 12 13 chỉ s...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 93 - lôi đài
Đệ Tử:
350,000đ