Tất cả
Có đt, cưỡi sói 2 tỉ, có skill 11x,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 127 - vk +14 mũ +15
Đệ Tử:
980,000đ
Có đt, vk +13 đồ +13, cánh +13 6,6%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 115 - cánh nộ 4% max
Đệ Tử:
680,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 3,8% nộ - max...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
136,000đ
Có đt mđ tím +6, vk +13 mũ +14 đồ 1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 107
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt mđ tím +4, vk +13 đồ +13, cán...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 94 - lôi đài
Đệ Tử:
240,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử:
176,000đ
Có đt, vk +12, pet dơi cs 25 tl, mđ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
120,000đ
Có đt xtđ 59 pet cú mđ +3, vk +13 n...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 91 - lôi đài
Đệ Tử:
320,000đ
Có đt, vk +12 mũ +12, pet cú, mđ tí...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử:
136,000đ
Có đt psb 33, vk +13 đồ 12 13, cánh...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 85 - nhiều vật phẩm
Đệ Tử:
216,000đ
Vktt c2 +13 có ẩn bộc phá đồ 12, pe...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
200,000đ