Tất cả
Có đt cb 81 cánh +10, có skill 11x...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 125 - VIP
Đệ Tử:
1,680,000đ
Cưỡi sư tử 16 tỉ, vk +15 nhẫn +15 g...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 119 - 2 món +15 1 món +14
Đệ Tử: Không
920,000đ
Có đt mđ cam +7, có skill 11x, vk +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - mề cam +8, có skill 11x
Đệ Tử:
920,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +15 găng +14 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv29 cs 75...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +13, cánh +8, pet cú lv28 cs 72...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử: Không
136,000đ
Cưỡi sói 2 tỉ, vk +13 đồ +13 cánh +...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - skill 11x
Đệ Tử: Không
480,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +12, cánh +6 3,2% nộ +14...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82
Đệ Tử:
200,000đ
Có đt xtđ 87 cánh +10, vk +13 nhẫn...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99 - đồ đầy đủ
Đệ Tử:
480,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12, cánh +10 4% nộ...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 109 - săn boss ksdn
Đệ Tử:
320,000đ