#1608

Hiệp Sĩ Online

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 39

Nổi bật: Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gần full +13 full khảm 2 ngọc trừ giày , mề tím +7 dòng thủ % máu % hồi máu % stbt % bỏng lạnh , nhiều nl mđ tím , max hành trang , 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , tóc 100 ngọc

420,000 CARD
273,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: Chiến Thần

Trường Phái: Pháp Sư

Level: 39

Nổi bật: Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gần full +13 full khảm 2 ngọc trừ giày , mề tím +7 dòng thủ % máu % hồi máu % stbt % bỏng lạnh , nhiều nl mđ tím , max hành trang , 2 đục lv2 + 1 đục lv3 , tóc 100 ngọc

Tài khoản liên quan

Chuyên săn boss quỷ một mắt , đồ gầ...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 39
273,000đ
Vk +13 full +12 +13 khảm ngon , cán...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - VIP
500,000đ
Có đệ tử , vk +13 full 12 13 , cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 86
208,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ , đi buôn , vk +13 đồ...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 102
340,000đ
Có đệ tử ps 68 mđ tím +2 2d st , hợ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 99 - VIP
550,000đ
Đi cướp dame to , vk +13 full 12 13...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 90 - NGON
350,000đ
Săn boss quỷ một mắt , vk +13 đồ +1...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 39 - săn boss
110,500đ
Pet dơi cs 14 tl , mề cam +4 dòng t...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 75
130,000đ