#2890

Hiệp Sĩ Online

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +4 2,8% nộ, pet cú lv18 cs 15 tl, 10đ tặng ngọc, 561 hs, 39 vé giờ vàng, nhiều kẹo pet, còn 8n

170,000 CARD
136,000 ATM

Sever: Rồng Lửa

Trường Phái: Xạ Thủ

Level: 85

Đệ Tử: Không

Nổi bật: Cưỡi sói 1 tỷ, vk +12 đồ 12, cánh +4 2,8% nộ, pet cú lv18 cs 15 tl, 10đ tặng ngọc, 561 hs, 39 vé giờ vàng, nhiều kẹo pet, còn 8n

Tài khoản liên quan

Vk +13 đồ +12 +13, mề tím +6 2d stb...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 24
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, cánh +3 +11 kl max 2...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - mề +6, tóc 100n
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +12 đồ +12, mề tím +5 2d st % né...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 74
Đệ Tử: Không
160,000đ
Có đt, vk +13 đồ +12, cánh +7 +15 k...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 84 - lôi đài
Đệ Tử:
176,000đ
Đi buôn, vk +12 đồ 12, pet cú, mề c...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Pháp Sư
Level: 86 - tẩy điểm buôn
Đệ Tử: Không
200,000đ
Cưỡi sói 1 tỷ, vk +13 găng +13, pet...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 79
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +11, pet cú cs 32 tl, mề tím +2,...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 77
Đệ Tử: Không
136,000đ
Vk +12 đồ +12, pet dơi cs 25 tl, mề...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 49 - cướp
Đệ Tử: Không
160,000đ